Zemědělská usedlost Bludička

Děti a mládež s hendikepem

Děti a mládež se specifickými potřebami...

Pro děti a mládež se specifickými potřebami ( hendikepovaní ) se zájmem o koně nabízíme ve školním roce 2019/2020 tradiční program:

"Oranžová podkova" - jezdecká škola pro hendikepované

 • jezdecké setkání hendikepovaných probíhají individuálně dle možností hendikepovaného dítěte a trvají cca 1 hodinu ( z toho 20-30 minut jízda na koni ).
 • program a cíl: Program nabízí hendikepovanému dítěti  možnost rozvíjet své schopnosti a dovednosti. Dítě za pomoci doprovodné osoby pod dozorem lektora pečuje o přiděleného koně ( čistí, chystá postroje ) a to vše s ohledem na svůj hendikep. Jízda probíhá s vodičem za pomoci doprovodné osoby, která hendikepované dítě povzbuzuje, kontroluje, případně jistí a pomáhá udržet rovnováhu. Snažíme se, aby dítě se svým koněm navázalo vztah a partnerství. Na závěr setkání si  zpracujeme záznam do zápisníku, u dětí, které nepíšou, jiným způsobem ( malby, razítko ) vyjádříme, co jsme dnes u koní zažili. Cílem programu je umožnit hendikepovanému dítěti navštěvovat jezdecký oddíl a prožít to, co běžní vrstevníci. 
 • poznámka: nejsme zdravotní zařízení, jsme zájmová organizace, proto je nutné pobyt dítěte a zdejší aktivity konzultovat s ošetřujícím lékařem vzhledem k jeho hendikepu
 • pomůcky: oblečení na venkov, gumáky, přilba ( může být cyklistická ), sešit a psací potřeby
 • podmínky přijetí:
 1. Vyplněná přihláška + zápisné 200,- Kč/rok
 2. Placení jízdného ve výši 200,- Kč/1 setkání
 3. Dodržování vnitřního řádu organizace
 4. Hmotnost max. 85 kg
 5. Hendikepovaný člen musí mít sebou při návštěvě Bludičky doprovod - rodič, asistent, sourozenec, který dokáže adekvátně reagovat na jeho potřeby a pomáhá při přípravě koně a ježdění
 • přihlášeni jsou: Michael Černoch
TOPlist