Venkovská škola Bludička‚ z.s.

Podpořené projekty 2017

Podpořené projekty 2017...

 

 • Projekt: Mobilní salaš - 1.2.2017-31.12.2017

 

  

Projekt Mobilní salaš vznikl na základě myšlenky rozvinout program našeho spolku o aktivity pro seniory a těžce nemocné, kteří nemohou přijet k nám na Bludičku a tím podpořit vytvoření nového pracovního místa pro člověka s hendikepem.

Projekt podpořili:

 • Moravskoslezský kraj z dotačního titulu Programu realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2017 ve výši 185.533,- Kč
 • Nadace České spořitelny z grantového programu pro rok 2017 díky nominaci Danečky Lipové ve výši 100.000,- Kč
 • Úřad práce Nový Jičín z programu na vytvoření společensky účelného místa pro dlouhodobě nezaměstnaného člověka ve výši 90.000,- Kč
 • Příznivci a dobrovolníci Bludičky

 

 

Děkujeme všem, kteří se podíleli jakoukoliv pomocí při realizaci tohoto úžasného projektu.

 

 • Projekt: Rozvoj agroturistiky v chovu Valašských ovcí na usedlosti Bludička

 

  

Projekt je součástí myšlenky postupně využívat potenciál chovu Valašských ovcí na usedlosti Bludička k zaměstnávání osob s hendikepem, jeho realizace dopomohla k řešení největší překážky této myšlenky a to byl neutěšený rozbahněný stav dvora, který se stal bariérou pro práci hendikepované osoby. Celkové skutečné náklady realizovaného projektu bezbariérové úpravy dvora činili 699.840,93 Kč, stavbu realizovala firma STAV RK SERVIS s.r.o. pana Klimši ze Skotnice.

Projekt podpořili:

 • Moravskoslezský kraj z dotačního titulu na rozvoj cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji 2017 částkou 500.000,- Kč ( k 13.1.2018 čerpáno 250.000,- Kč )
 • Nadace ČEZ z programu Rozvoj regionu 2017 částkou 80.000,- Kč
 • Město Nový Jičín v rámci individuální žádosti na dofinancování projektu schválené zastupitelstvem města v listopadu 2017 částkou 95.000,- Kč
 • Mgr. Ondřej Syrovátka místostarosta města Nový Jičín částkou 2.000,- Kč
 • Česká spořitelna v rámci sociálního bankovnictví projekt předfinancovala výhodným úvěrem

Fotodokumentace z realizace stavby (srpen-září 2017 )

Děkujeme všem, kteří se podíleli jakoukoliv pomocí při realizaci tohoto velmi náročném projektu.

 

 

  

 

TOPlist