Zemědělská usedlost Bludička

Podpořené projekty 2017

Podpořené projekty 2017...

 

 • Projekt: Mobilní salaš - 1.2.2017-31.12.2017

 

  

Projekt Mobilní salaš vznikl na základě myšlenky rozvinout program našeho spolku o aktivity pro seniory a těžce nemocné, kteří nemohou přijet k nám na Bludičku a tím podpořit vytvoření nového pracovního místa pro člověka s hendikepem.

Projekt podpořili:

 • Moravskoslezský kraj z dotačního titulu Programu realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2017 ve výši 185.533,- Kč
 • Nadace České spořitelny z grantového programu pro rok 2017 díky nominaci Danečky Lipové ve výši 100.000,- Kč
 • Úřad práce Nový Jičín z programu na vytvoření společensky účelného místa pro dlouhodobě nezaměstnaného člověka ve výši 90.000,- Kč
 • Příznivci a dobrovolníci Bludičky

 

 

Děkujeme všem, kteří se podíleli jakoukoliv pomocí při realizaci tohoto úžasného projektu.

 

 • Projekt: Rozvoj agroturistiky v chovu Valašských ovcí na usedlosti Bludička

 

  

Projekt je součástí myšlenky postupně využívat potenciál chovu Valašských ovcí na usedlosti Bludička k zaměstnávání osob s hendikepem, jeho realizace dopomohla k řešení největší překážky této myšlenky a to byl neutěšený rozbahněný stav dvora, který se stal bariérou pro práci hendikepované osoby. Celkové skutečné náklady realizovaného projektu bezbariérové úpravy dvora činili 699.840,93 Kč, stavbu realizovala firma STAV RK SERVIS s.r.o. pana Klimši ze Skotnice.

Projekt podpořili:

 • Moravskoslezský kraj z dotačního titulu na rozvoj cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji 2017 částkou 489.000,- Kč
 • Nadace ČEZ z programu Rozvoj regionu 2017 částkou 80.000,- Kč
 • Město Nový Jičín v rámci individuální žádosti na dofinancování projektu schválené zastupitelstvem města v listopadu 2017 částkou 95.000,- Kč
 • Mgr. Ondřej Syrovátka místostarosta města Nový Jičín částkou 2.000,- Kč
 • Česká spořitelna v rámci sociálního bankovnictví projekt předfinancovala výhodným úvěrem

Fotodokumentace z realizace stavby (srpen-září 2017 )

Děkujeme všem, kteří se podíleli jakoukoliv pomocí při realizaci tohoto velmi náročném projektu.

 

JUJU závody 3.6.2017

pro děti, mládež a hendikepované členy JO Bludička

Více smajlíků ke stažení

Tyto  klubové závody jsme poprvé věnovali dětem z jezdeckého oddílu u příležitosti svátku Dne dětí za jejich celoroční dobrovolné zapojení v rámci aktivit našeho sdružení, umožňující rozvoj místní komunity a okolí v loňském roce. Nápad uspořádat závody přišel z podnětu a přání dětí a velice spontánně nám jej pomohli splnit samotní rodiče dětí. Rádi bychom závody uspořádali i v letošním roce.

Celkový rozpočet závodů činí cca 8.000,- Kč

 • 5.000,- Kč - kokardy a pohárky pro všechny účastníky
 • 1.000,- Kč - ozvučení závodiště
 • 2.000,- Kč - sladkosti do žetónového obchůdku

Přehled dárců

 • manželé Štěpánovi ..................................... 2.000,- Kč
 • manželé Kavanovi .........................................1.000,- Kč
 • Míša Černoch .................................................1.000,- Kč
 • Obecní úřad Šenov a Mgr. Jiří Klein .......2.000,- Kč
 • Markéta Stratilová .....................................2.000,- Kč
 • paní Jeanett a pan Marek...........................1000,- Kč
 • manželé Klosovi ............................................1000,- Kč

  

 

TOPlist