Zemědělská usedlost Bludička

Podpořené projekty 2018

Podpořené projekty 2018  ...

 

Tisková zpráva:

V roce 2018 jsme realizovali projekt "Po stopách nejvzácnějšího beránka" v celkové výši 230.026,- Kč, který byl podpořen z dotace MSK ve vyhlášeném dotačním programu "Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2018". Obdrželi jsme dotaci ve výši 151.000,- Kč, která byla využita na zpevnění cesty a pořízení dvou kusů venkovních vitrínek.

Děkujeme.

 

 

 

Děkujeme našim příznivcům, kteří nás podpořili, viz níže: 

 

 

V roce 2018 jsme zahájili naplnění další vize a to vytvoření zázemí pro výukový včelín, který je součástí projektu "Po stopách nejvzácnějšího beránka " , jež si dává za cíl postupně na Bludičce vybudovat různé vhledy do činností souvisejících ze zemědělstvím a přiblížit je jednoduchou ale poutavou formou dětem a mladým lidem. V této chvíli hledáme dofinancování výroby tří starobylých úlů, které jsou součástí prostoru, jež bude sloužit pro výuku o včelařství.

Celkový rozpočet na výrobu starobylých úlů: 50.000,- Kč

Rozpočet zahrnuje ruční výrobu tří stříšek a malovaných česen v podobě "Tří králů". Bližší povídání o cestě k této vizi naleznete na našem FB, kde jsem jednotlivé kroky zaznamenávala.

 

Proč prosíme o dofinancování širokou veřejnost ?

Drazí moji, výroba třech starobylých úlů se stala součástí první etapy projektu "Po stopách nejvzácnějšího beránka", podpořeného z dotací Moravskoslezského kraje na rozvoj agroturistiky, jehož součástí je zahájení vytvoření zázemí pro chov včel s cílem vytvořit místo výuky o včelařství ( v rámci aktivit našeho spolku ) v návaznosti na zaměstnávání osob se zdravotním hendikepem. Kdo dělal někdy projekty, ví, že poskládat finance z různých zdrojů je velmi komplikované. Dofinancování výroby třech starobylých úlů jsme měli v plánu hledat u nadace Veolia, která podporuje vznik nových pracovních míst pro hendikepované osůbky. Od roku 2019 jsme chtěli spustit novou chráněnou dílnu pro tři hendikepované zaměstnance, z nichž jeden by měl pracovat na pozici průvodce "Po stopách nejvzácnějšího beránka", který by bezpečně rodinám s dětmi ukázal život na naší usedlosti. Předschválená částka 50.000,- Kč na vznik jednoho nového pracovního místa byla přesně ta, co jsme potřebovali. Realizace vzniku nového sociálního podniku, který již prošel schvalovacím řízením přes MAS Lašsko, se však z důvodu vysoké byrokratické zátěže posouvá o jeden rok a tím i zaměstnání nových spolupracovníků, což se neslučuje s podmínkami nadace Veolia, kde podpora je vázána na vznik nového pracovního místa do jednoho měsíce od podpisu darovací smlouvy. Posunutí termínu realizace jsem se rozhodla udělat až v říjnu, po několikaměsíčním „urputném“ boji o to, aby vznik nového sociálního podniku šel dle mých původních představ tj. od 1.1.2019, vše ale má svůj čas a já to přijala … Oslovila jsem proto členy našeho společenství z řad dobrovolníků, na pomoc přispěchala Danuška Lipová, která v rámci Nadace České spořitelny v loni pro nás vybojovala finance na spuštění programu pro seniory a hendikepované Mobilní salaš, v letošním roce nadace rozšířila podporované programy o výuku dětí a mládeže, což nám pěkně pasovalo a také částka 50.000,- Kč na předložený projekt byla přesně ta, co jsme potřebovali. A tak jsme sedli k počítači a psali, psali, psali a pěkně ze široka o edukačním přesahu celého projektu, který se zrodil v mé hlavě ve chvíli, kdy došlo knečekanému kácení remízu u Palackého potoka, k zemi tehdy padlo i mnoho starých lip atd., atd….. Vše popisuji na FB případně ráda povyprávím. Opravdu obě jsme byly přesvědčené, že projekt je tak krásný, že projde… Z loňského roku jsme znali způsob podpory, kdy zaměstnanec České spořitelny předloží projekt a o podpoře pak rozhoduje hlasování ostatních zaměstnanců. Takto jsme získali celorepublikové prvenství v předložených projektech v loňském roce, proč by se to nemělo zdařit letos? Čekali jsme proto napjatě na výsledek, který měl být znám v půlce listopadu, neúspěch projektu nás rozesmutnělcrying, letos se změnily podmínky a o podpoře projektů rozhodovala komise v Praze. Naše vize bohužel nezaujala... S pokorou jsem to přijala a popřála v duchu vítězným projektům úspěšnou realizaci, je tolik krásných myšlenek, já za tu svou budu orodovat dál... Byl konec listopadu, blíží se termín konce realizace a nám stále chybí finance, nevzdávám se a do třetice se obracím s individuální žádostí na město Nový Jičín. Požádala jsem o osobní schůzky představitele, u nichž jsem věděla, že Bludičku znají a budu se moci s důvěrou svěřit s vizemi, postupem naplňování, problému s dofinancováním... Schůzky dopadly dobře, příslib podpory mě potěšil, ještě večer jsem sepsala žádost a dodala potřebné podklady - viz zde . Opět jsem si myslela, že vše dopadne dobře. Bohužel na podání žádosti v letošním roce bylo už technicky příliš pozdě. Kvůli volbám vznikají nové komise, kde je vše nutno projednat a tak se projednávání přehoupne do dalšího roku. Náš projekt však končí tento rok a zpětně nelze projekty dofinancovávat, pravidla jsou jasná . Pomoc tedy ani zde nevyšla. A tak se po několika dnech přemýšlení, co s tím, obracím na Vás … Nečekaný nákup a následná záchrana vykáceného remízu, pořízení včelstev od našeho nemocného přítele a mnou naplňování vize nového sociálního podniku, díky němuž jsem přijala mnohé závazky a vzdala se různých jistot, vyčerpali i naše rodinné zdroje. V této chvíli už po rodině nemohu chtít víc, než je mi ochotna poskytnout, a protože prostor  bude sloužit společnosti, obracím se nyní na tu občanskou... Chcete- li pomoc můžete poskytnout svůj finanční dar na náš účet:

SBÍRKA UKONČENA

Číslo účtu : 3213113379/0800

vzkaz pro příjemce : Dar úly

V této chvíli nám již přispěli:

 • firma pana Klimši ze Skotnice částkou 10.000,- Kč
 • Pan Mgr. Ondřej Syrovátka z Nového Jičína částkou 2.000,- Kč
 • Slečna Mgr. Lenka Chobotová z Nového Jičína částkou 3.000,- Kč
 • Pan Mgr. Jiří Klein z Nového Jičína 1.000,-
 • Paní Mgr. Veronika Olšarová ( Daňhelová ) z Nového Jičína částkou 2.000,- Kč
 • Slečna Ing. Markéta Šimčíková z Brna částkou 1.000,- Kč
 • Paní Bc. Barbora Chalupová z Mohelnice částkou 3.000,- Kč
 • Pan Ing. Richard Plhal z Brna částkou 1.000,- Kč 
 • Paní Šárka Sochorová a Anna Blabolilová částkou 4.000,- Kč
 • Pan PhDr. Karel Chobot z Nového Jičína částkou 1.000,- Kč
 • Paní Jana Huryová a Zdenka Nosková z Velkého Beranova částkou 2.000,- Kč
 • Pan Branislav Marcincak částkou 500,- Kč
 • Pan Lukáš Chalupa z Mohelnice částkou 500,- Kč
 • Účastníci "Nahlédnutí do betlémské stáje" přispěli částkou 6.246,- Kč 
 • Paní Anna Turková částkou 5.000,- Kč
 • Paní Janka Vybíralová z rožnovské chalůpky částkou 2.000,- Kč
 • Štědrý den s babičkou rodinní příslušníci částkou 754,- Kč
 • Pan Michal Černoch z Mořkova částkou 1.000,- Kč
 • Manželé Stratilovi částkou 2.000,- Kč
 • Pan Petr Vičan z Bludovic částkou 2.000,- Kč

Všem výše uvedeným dárcům DĚKUJEME !!

 

Drazí dárci a příznivci Bludičky, sbírka na starobylé úly byla 27.12.2018 ukončena, jste úžasní, všem děkujeme !! 

Gabriela Žitníková - předsedkyně spolku

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

TOPlist