Zemědělská usedlost Bludička

Pre priatielov zo Slovenska

 

O nás:

"Bludička" je tradičným vidieckym hospodárstvom nachádzajúcim sa v Bludoviciach u Nového Jičína, v krásnej chránenej krajinnej oblasti Podbeskýd. Na statku funguje od roku 2006 organizácia Venkovská škola Bludička, z.s. (Pôvodný názov Občanské sdružení Bludička), ktorá ponúka programy deťom, mládeži, rodinám a hendikepovaným ľuďom a to prostredníctvom činnosti jazdeckého oddielu, v rámci prázdninových táborov, akcií pre verejnosť a stáží pre študentov. Spolok má na starosť pani Gabriela Žitníková (tel.: 556/704046). Okrem chovu koní a tradičných domácich a hospodárskych zvierat sme zameraný na záchranu pôvodných Valašských oviec, ktoré sa tu chovajú od roku 1998. Na Bludičke sídli Klub chovateľov a priaznivcov Valašských oviec, ktorého cieľom je uchovať toto starobylé plemeno pre budúce generácie. Chov Valašských oviec má na starosť pán Radovan Žitník (tel.: 606/411321). V rámci svojich aktivít Bludička spolupracuje so Strednou školou technickou a poľnohospodársku, Zväzom chovateľov oviec a kôz ČR, s mestom Nový Jičín, so zámkom v Kuníne, s Klubom vojenskej histórie a s Charitou ČR. Ak máte záujem sa s nami stretnúť, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: Bludicka.Bludovice@seznam.cz. Tešíme sa na vás !!

TOPlist